Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Na území obce pôsobí Rímskokatolícka cirkev, Spišské Biskupstvo, Spišská Kapitula, Farnosť Abrahámovce

www.kapitula.sk

Spišský biskup: Mons. prof. František Trstensky
Správca farnosti v Abrahámovciach: Mons.ThLic. Ľubomír Štefaňák
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad Abrahámovce, Abrahámovce č. 35

052/4590422

Kostoly na území obce Abrahámovce: Rímskokatolícky kostol Sv. Šimona a Júdu v Abrahámovciach