Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.abrahamovce.sk spravuje Obec Abrahámovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Abrahámovce

Adresa:
Obecný úrad Abrahámovce
Abrahámovce č.56
059 72 Vrbov  

IČO: 00326101

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok 
Región: Levočské Vrchy západ 
Počet obyvateľov: 254
Rozloha: 665 ha 
Prvá písomná zmienka: v roku 1286

Všeobecné informácie: abrahamovce@abrahamovce.sk
Podateľna: abrahamovce@abrahamovce.sk
Starosta: obec@abrahamovce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: abrahamovce@abrahamovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 52 459 04 34

E-mail: abrahamovce@abrahamovce.sk

            obec@abrahamovce.sk

Kompetencie:
Obec Abrahámovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad obec Abrahámovce:

Ing. Matúš Gonda 

e-mail: stavby.gonda@gmail.com
tel: 0948 948 686

 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk