Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 19)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
AB-2023/202-Ocú Zriadenie Grantového účtu Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
AB-2023/192-Ocú Zabbezpečenie záujmového vzdelávania detí v CVČ pri ZŠ vo Vrbove Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: Obec Vrbov
960 €
AB-2023/187-Ocú Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a služieb s tým spojených Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: Lorida s.r.o.
3 600 €
AB-2023/186-Ocú Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
AB-2023/164-Ocú Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
AB-2023/148- Ocú Poskytnutie finančného píspevku na prevádzku poskytovanej soiálnej služby Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: Spišská katolícka charita
306.14 €
AB-2023/142-Ocú Zabezpečenie zaújmového vzdelávania v centre voľného času Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: Centrum voľného času Kežmarok
177.44 €
AB-2023/78-Ocú Doplnenie bodu č. 3 v čl. II. Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0 €
AB-2023/74-Ocú/1 dodatok č.1 Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
AB-2023/79-Ocú /razové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
15 €
AB-2023/74-Ocú Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
AB-2023/34-Ocú mobilný telefón Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
0 €
AB-2023/27-Ocú Dodatok k dohode o integračnom zámere ÚPVS Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
AB-2023/21-Ocú Ziadenie vecného bremena podzmené elektrické vedenie Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
AB-2023/20/2-Ocú Zmluva o aktualizácií programov Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
54 €
AB-2023/20/1-Ocú Zmluva o aktualizácií programov, systemovej podpore a licenčná zmluva Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
18 €
AB-2023/17-1 -Ocú Dohoda o zabezpečení zaujmového vzdelavania CVČ Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: Centrum voľného času Kežmarok
147.86 €
AB-2023/17-Ocú Dohoda o zabezpečení zaujmového vzdelavania CVČ Odb.: Centrum voľného času Kežmarok
Dod.: Centrum voľného času Kežmarok
147.86 €
AB-2023/11-Ocú Povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly. Odb.: Obec Abrahámovce
Dod.: GLADIŠ, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk