NFP na financovanie výstavby odvodňovacieho kanála

 04.06.2021

Projekt:
 Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce - smer Vlková - odvodňovací kanál - Vetva A

Cieľ:

Hlavným cieľom  projektu je rozvoj miestnej infraštruktúry vo vidieckej oblasti a vytvorenie bezpečného prístupu obyvateľov obce Abrahámovce k objektom občianskej vybavenosti a základným službám prostredníctvom vybudovania odvodňovacieho kanála umiestneného pod chodníkom, ktorý je súčasťou chodníka pre peších pozdĺž frekventovanej štátnej cesty II/536 prechádzajúcej obcou.

Prijímateľ:  OBEC ABRAHÁMOVCE

    Nenávratný finančný príspevok :  17 674,15 EUR

    Výška finančnej podpory z EÚ :     17 674,15 EUR

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok:

nestránkový

deň

Piatok: 08:00 - 12:00

Obecná knižnica

Streda :  16.00.-17.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu separovaného odpadu 2022- NOVÉ !!!!

PLASTY, KOVY, TETRAPAKYžlté vrecia: 14. január, 11. marec, 06. máj

SKLO - zelené vrecia: 3. február, 14. apríl, 09. jún

PAPIER - modré vrecia: 8. marec, 14. jún

Presný rozpis bude zverejnený v aktualitách po oznámení od zvozcu !!!


KOMUÁLNY ODPAD VÝVOZY !!!!

Komunálny odpad sa bude vyvážať podľa harmonogramu zvrejneného v aktualitách!