Zmenšiť textZväčšiť text

NFP na financovanie výstavby odvodňovacieho kanála

 04.06.2021

Projekt:
 Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce - smer Vlková - odvodňovací kanál - Vetva A

Cieľ:

Hlavným cieľom  projektu je rozvoj miestnej infraštruktúry vo vidieckej oblasti a vytvorenie bezpečného prístupu obyvateľov obce Abrahámovce k objektom občianskej vybavenosti a základným službám prostredníctvom vybudovania odvodňovacieho kanála umiestneného pod chodníkom, ktorý je súčasťou chodníka pre peších pozdĺž frekventovanej štátnej cesty II/536 prechádzajúcej obcou.

Prijímateľ:  OBEC ABRAHÁMOVCE

    Nenávratný finančný príspevok :  17 674,15 EUR

    Výška finančnej podpory z EÚ :     17 674,15 EUR


Zoznam aktualít: