Zmenšiť textZväčšiť text

Schválené VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odapdy (Dodatok č.2 )

 14.12.2022


Zoznam článkov: